Featured Posts

אם אני נופל, תרים אותי


Modern Ballet Dancer

יום לאחר שהשתחררתי מאישפוז של ארבעה ימים, בהם קיבלתי כימוטרפיה לוריד בכל יום, הייתה חתונה לחברים של המשפחה. לשמחתי הרגשתי טוב והחלטתי ללכת לחתונה עם הוריי.


בזמן החופה ישבתי ועדיין הייתי מעט "מסטול" מכל התרופות, לאחר מכן ארוחת ערב ו…ריקודים. כשהתחילה המוזיקה אבא שאל אותי אם אני רוצה לרקוד, חשבתי לרגע ואמרתי לו "כן. אם אני נופל, תרים אותי". לא נפלתי. הייתה חתונה מעולה.


כולנו חווים סיטואציות כאלה כל יום. סיטואציות שבהן אנו עומדים לפני חוויה כלשהי שרוב האנשים סביבנו תופסים אותה כקשה, מלחיצה או כואבת, ואנחנו נותנים לתפיסה שלהם להשפיע עלינו. בגלל שאנו צובעים את החוויה הזאת מראש בצבע שלילי, לעיתים מוותרים מראש ואפילו לא מנסים לחוות אותה.


בנקודה מסוימת הבנתי שזה יכול להיות גם אחרת. התחלתי לשאול את עצמי "מי אמר? מי אמר שזה חייב להיות ככה?". פתחתי בפניי אפשרויות אחרות, ובחרתי להתנסות בלי לדעת בהכרח לאן ההתנסות תוביל. אצעד קדימה, ואם אפול פשוט אקום ואמשיך ללכת.

#אישפוז #כימותרפיה #לרקוד #פוסטים