Featured Posts

שיעור התכנון אל מול המציאות


Change

בתקופה שקדמה לתהליך השתלת מח העצם מתורם, עברתי ארבעה חודשים של כימותרפיה, במהלכם עבדתי, ביליתי ונהניתי. לפני תהליך ההשתלה תכננתי לטוס לחופשה של כמה ימים בספרד. היה עליי לתכנן את הטיול בקפידה. מצד אחד שיהיה מרווח זמן מספיק בין הטיפול הכימותרפי האחרון שאוכל להתאושש, מצד שני מספיק זמן לפני אירוע חשוב שהיה לי בעבודה, מצד שלישי מספיק זמן לפני ביקור של אחי הקטן לבדיקות רפואיות לפני ההשתלה (הוא היה התורם), וכמובן לפני תחילת תהליך ההשתלה עצמה.

נושא התאריכים והתכנון נבדק מכל הכיוונים, הזמנתי כרטיסי טיסה, אוטו ודירה מספר שבועות לפני הנסיעה עצמה על מנת לוודא שכל הקצוות סגורים. ואז, יום לפני החופשה הייתה לי ביקורת בבי"ח לפני הנסיעה, לוודא שהכול בסדר. עשיתי בדיקות דם, ונכנסתי לפגישה עם הרופא, הוא הראה לי את תוצאות בדיקת הדם שעשיתי שעה לפני כן, ואמר שיש כמה ערכים קריטיים שהיו נמוכים ברמה קיצונית. הוא אמר שהוא כבר הזמין לי עירוי של טסיות, ותוך יום/יומיים אקבל עירוי דם. אמרתי לו שאני טס לספרד למחרת היום למשך שבוע, והוא ענה- "אתה לא נוסע לספרד", "מה עוד אפשר לעשות?" שאלתי, "אתה לא נוסע לספרד" הוא ענה שוב. "ובכל זאת" שאלתי? "אתה לא נוסע לספרד.." בפעם החמישית הבנתי שאני לא נוסע לספרד, ושאלתי אותו אז מה כן עושים. הוא אמר שאקבל את עירוי הטסיות, עירוי דם, ולאחר כמה ימים אבוא לעשות בדיקות דם נוספות, ובמידה והערכים יעלו לרמה בטוחה אוכל לטוס. הודיתי לו, והלכתי הביתה. למחרת במהלך העירוי תכננתי מחדש ובדקתי מה אפשר לעשות, אחרי 15 טלפונים, בקשות תמיכה, עצה, בדיקת ביטולים והזזות, החופשה בוטלה. לאחר בדיקות הדם שעשיתי כמה ימים לאחר מכן בדיקות הדם היו תקינות, תכננתי מחדש וטסתי.

כולנו מתכננים תכניות, ולעתים התכניות משתבשות. השאלה החשובה היא מה אנחנו עושים כשהתכניות משתבשות? האם אנו נאחזים בתכנית המקורית ומנסים להתעלם ולהתנגד לאותו שינוי שהתרחש? או האם אנו מקבלים את השינוי ומסתגלים אליו? הרבה פעמים שמעתי אנשים שאומרים שקשה להם להסתגל לשינויים, לדעתי הרבה יותר קשה להתנגד למה שקורה. כשאני מתנגד אני מפעיל כוח ומאמץ, כשאני מקבל משהו אני שלם. אין זה משנה מה התרחש, ולקבל את השינוי לא אומר שלא אעשה משהו בנדון, זה בסך הכל אומר שאני עוצר, רואה מה קרה ופועל אחרת בהתאם. תכנון הוא טוב וחשוב, אך אל לנו להפוך את התכניות ליותר חשובות מאשר מה שמתרחש.

#השתלתמחעצםמתורם #כימותרפיה #תכנון #מציאות #פוסטים