Featured Posts

תוך יומיים אני יוצא מפה


22.jpg

לפני תהליך השתלת מח העצם העצמית שעברתי האחות הסבירה לי שמדובר בתהליך מורכב שלוקח לפחות ארבעה שבועות, במהלכם אסבול מתופעות לוואי כאלה ואחרות הן פיזיות והן נפשיות. את השבוע הראשון ביליתי בכימותרפיה, לאחריו יום הפוגה ואז קיבלתי בחזרה את תאי האב שנלקחו ממחזור הדם שלי מבעוד מועד. לאחר החזרת תאי האב לוקח לגוף ולמערכת החיסונית זמן עד שהיא חוזרת לעצמה. בכל יום כדוריות הדם הלבנות מכפילות את עצמן עד שמגיעות לטווח סביר- באזור ה-4000. שלושה ימים לאחר החזרת תאי האב, ספירת כדוריות הדם הלבנות שלי עמדו על 96. באותו היום אמרתי לאחות שבתוך יומיים כדוריות הדם הלבנות שלי יגיעו לטווח טוב ואוכל לצאת הביתה. האחות הסתכלה ואמרה "תוך יומיים? יש לך פה עוד שבוע לפחות.." לאחר יומיים השתחררתי.

תקופת האישפוז של ההשתלה מבחינתי היתה מעין "מדיטציה" ארוכה. הכוונה שלי בכך היא שהייתי נוכח בכל רגע וקיבלתי כל רגע כפי שהוא- לא שפטתי אותו, וגם לא הגדרתי אותו- "טוב, רע, קל, קשה", כשהייתי חלש- הייתי חלש, כששמחתי- שמחתי, כשהקאתי- הקאתי, כשצחקתי- צחקתי. ברוב תקופת האשפוז הייתי חלש מאוד פיזית, ולכן הפניתי את תשומת הלב שלי לגוף, התמקדתי בו, הקשבתי לו ונתתי לו מנוחה. מה שעשיתי הוא בעצם מה שלא עשיתי- לא "הפרעתי" לגוף לרפא את עצמו, עסקתי בהרפיה ושחרור של הגוף והמחשבה.

יש למחשבה השפעה מאוד גדולה על הגוף, לטוב או לרע. כשאנו מפחדים או לחוצים הגוף מגיב, וכשאנו מקבלים ואוהבים הגוף מגיב. יש לנו יכולת גם במצבים פיזיים קשים לעזור לגוף שלנו להתמודד ולהחלים. לפעמים מספיק שנקבל את המצב הפיזי כמו שהוא ונבטח בגוף שלנו שהוא יודע ויכול לרפא את עצמו.

#השתלתמחעצם #מדיטציה #דמיוןמודרך #פוסטים