Featured Posts

"אני לא רוצה להכביד עליו" אלה אחד המשפטים המרכזיים שאני שומע מבני משפחה המלווים אדם חולה.

"אני לא רוצה להכביד עליו" אלה אחד המשפטים המרכזיים שאני שומע מבני משפחה המלווים אדם חולה. בואו נדבר על זה רגע. אחד מהקשיים הגדולים ביו

תר, הוא ללוות אדם קרוב אשר מתמודד עם מחלה קשה, לראות אותו עובר קושי, כאב ופחד. ובעצם להיות לצידו בלי יכולת לעשות דבר. כשכל מה שהיינו רוצים הוא לרפא אותו. המקום הזה הוא מקום מאוד מתסכל וקשה להיות בו. ואז נוצרת לה מציאות הזויה בה אנחנו יום אחרי יום נמצאים שם לצידו..., חווים שוב ושוב את אותו תסכול. הפתרון של רובינו הוא "להיות חזקים עבורו". לדבר על תקווה, על החלמה, לדבר יחד על חלומות ועל דברים שנעשה יחד כשיחלים. עבור חלק מהמטופלים זה יכול להיות נפלא ובדיוק מה שיעזור . ואילו עבור אחרים זה מרחיק, יוצר בדידות, ובעצם המסר שעובר בין השורות הוא- איתי אי אפשר לדבר על הקושי. ואז, כל אחד מאיתנו נמצא בתוך כלוב, כלוא בתוך עצמו עם רגשות מאוד קשים. וכל צד, בשם ה"לא להכביד עליו", לא מדבר על זה עם האחר. אולי בעצם ע"י זה שאני לא מדבר על הקושי, שאני מחזיק כל כך הרבה כאב, שאני משחק משחק של חזק ולא נשבר אני בעצם מכביד עליו. אולי אם דווקא כן אשתף תיווצר הקלה, פתיחות ואינטימיות. אולי אז נתמודד עם הקשיים יחד. אולי הוא יגיד "סוף סוף אתה מעלה את הנושא הזה". להיות חזק זה לא אומר לא לבכות, להיות חזק זה לא אומר לא לפחד. חוזק אמיתי הוא להיות פגיע, לבטא רגישות. לבטוח בי שאוכל להתמודד גם עם פחדים. כי רק אז יש הקלה ונוכל באמת לא להכביד. ואז אפשר לאהוב, לחוות, ולהוקיר.

#פוסטים