Featured Posts

"שתמיד נהיה בצד הנותן" הוא אחד האיחולים הנפוצים בחברה הישראלית


"שתמיד נהיה בצד הנותן" הוא אחד האיחולים הנפוצים בחברה הישראלית. הוא נפלא ומצוין, כל עוד הכל בסדר. אבל מה קורה שאנחנו לא יכולים להיות בצד הנותן? שם הדברים מסתבכים..

עבור רבים מאיתנו להיות בצד "המקבל" הוא אחד האתגרים המרכזיים. לא פעם אני שומע מטופלים מספרים כמה קשה עבורם להיות "סבילים", להיות נטל על הסביבה, להיות זקוקים לעזרה של אחרים. ועבור ה"בריאים" החשש הוא להיות במקום בו הם נהיים חולים, או במקום בו הם לא רוצים להיות.

אחד החששות המרכזיים של מטופלים מלספר על מצבם הוא שישימו אותם במקום הנזקק.

לכן אציע לשנות את האיחול מ"להיות בצד הנותן" ל"שתלמד גם להיות בצד המקבל".

לקבל לא אומר שאני לוקח מאחרים, לקבל לא אומר שאני חלש, לקבל לא אומר שאני לא יכול לבד. אלא ההפך. כשאני מוכן לקבל אני מאפשר לאחרים לתת, אני מבטא עוצמה אדירה של קבלת תמיכה ואני הופך להיות חלק ממעגל נתינה וקבלה.

#פוסטים